FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Skapande skolaFilmvisning, teori och eget praktiskt skapande

Eleverna arbetar i filmteam med olika moment och funktioner i gemensamma filmprojekt, med valfritt perspektiv på hållbarhet.

Både film, föreläsningar och handledning kan erbjudas online, om skolan har restriktioner kring besök i verksamheten eller utvecklingen kring covid-19 så påbjuder.
FilmCentrum är en av landets största förmedlare av verksamhet inom ramen för Skapande skola. Årligen förmedlas hundratals  projekt till skolor och kommuner i hela landet. Att  träna sin perception och sitt kritiska  tänkande i förhållande till andras konstverk må vara en både krävande och givande form av skapande. Analytiska  färdigheter, kännedom om berättartekniska grepp och den meningsskapande processen (”tolkning”) är central för visuell läskunnighet  – men våra filmpedagogiska paket betonar nu också ännu mer det grundläggande egna konstnärliga skapandet. 

Vi tror på barns kapacitet och klokhet och vi tror på att ge dem uttrycksmedel. Vi ser också konstnärligt skapande som ett sätt att kanalisera energi, och som en kraftfull motvikt till uppgiven ”klimatångest”. Uppmuntra MIK, handlingskraft och engagemang med lustfyllt och stimulerande filmarbete!Skapande Skola

Skapande skola syftar till att stärka samarbetet med kultur i skolan. Mer information om Skapande skola och hur man söker stödet finns på Kulturrådets hemsida: www.kulturradet.se.

Vi har beprövade färdiga paket – men kan alltid utforma omarbetade upplägg utifrån skolans / kommunens önskemål.


Förfrågan

Maila oss svar på frågorna nedan, så återkommer vi med ett uppläggs- och kostnadsförslag.

1. Antal elever i vilken/vilka årskurser ska delta?

2. När vill ni genomföra satsningen (ungefärlig vecka/veckor)

3. Har ni önskemål om något specifikt område inom hållbar utveckling (kan vara allt från ”likabehandling” till ”plast i haven”) eller ska arbetet vara mer övergripande?

4. Vill ny hyra tekniken som behövs till genomförandet?

(5. Eventuella övriga upplysningar, kan t ex vara önskemål kring metod, genre, film, filmare, budgetdisponering)


Kontakt

Linda Lindgren (föräldraledig)

Nina Rahm
nina@filmcentrum.se
Tel: 08-545 275 07 / 073-682 75 07Filmvisning med filmarbesök

Vi fömedlar även filmarbesök till filmvisningar. Kontakta oss så ordnar vi det!


FILMCENTRUMS FILMSKOLA


Mer om de Globala målen

www.globalamalen.se
www.regeringen.se