Skapande skola

Skapande Skola

Skapande skola syftar till att stärka samarbetet med kultur i skolan. Satsningen avser såväl offentliga som fristående skolor, för åk F-9. Stödet söks hos Kulturrådet en gång per år av skolans huvudman. Målet med Skapande skola är att elever ska få möjlighet att arbeta mer med kultur och ta del av olika kulturformer, möta professionella kulturutövare och själva få ägna sig åt kreativt skapande. Mer information om Skapande skola och hur man söker stödet finns på Kulturrådets hemsida; www.kulturradet.se.

Filmpaket

FilmCentrum distribuerar och samordnar filmarbeten till skolan, alltifrån film med olika temaingångar, besök av filmare eller filmpedagoger, till hela filmpaket anpassade för olika årskurser.

Vi har tagit fram ett antal filmpaket som innehåller allt som behövs för att genomföra ett filmarbete på skolan, alltifrån film med visningsrättigheter och handledningar, till teknik och filmpedagoger som handleder elever i filmskapande och filmanalys. Filmpaketen är framtagna i samarbete med pedagoger och yrkesverksamma i skolan. De har aktuella teman anpassade för olika årskurser och till skolans läroplan. Alla våra filmarbeten kan skräddarsys efter behov och finansieras genom Kulturrådets stöd för Skapande skola.

Hör av dig till oss med era önskemål, så kan vi ta fram ett förslag på hur ett filmarbete kan se ut på just din skola!

Våra filmpedagoger

Alla filmpaket innehåller filmpedagog, regissör eller filmare som handleder eleverna i filmarbetet. De är professionella och erfarna filmarbetare som är specialiserade på olika områden, teman och metoder. FilmCentrum har ett brett nätverk av filmarbetare över hela landet. När du beställer ett filmpaket från oss bokar vi in den person som har rätt utbildning för arbetet och som bor i er region. Vi förmedlar enbart erfarna och kompetenta filmarbetare som alla har ett stort engagemang för att arbeta med film i skolan. Många av våra filmarbetare har också kompetens inom och erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn från olika länder och migrationsituationer.

Våra filmpaket

Material

Ladda ner PDF här!


Regionala samarbeten

FilmCentrum samarbetar aktivt med ett flertal av Sveriges regionala resurscentrum för film inom området för Skapande skola.


Bokning och kontakt

Vill du beställa ett filmpaket? Undrar du över kostnaden för flera grupper/klasser? Vill du skräddarsy att filmarbete utifrån egna önskemål? Eller önskar du ett underlag inför er Skapande skola-ansökan?

Hör av dig till oss med era önskemål, så kan vi ta fram ett förslag på hur ett filmarbete kan se ut på just din skola.

Linda Lindgren
linda@filmcentrum.se
Tel: 08-545 275 02 / 073-682 75 02

Johanna Thelander
johanna.t@filmcentrum.se
Tel: 08-545 275 04 / 073-682 71 55