Skapande skola

Skapande Skola

Skapande Skola 2019-2020

FilmCentrum förmedlar årligen hundratals Skapande skola-arbeten i hela landet. Olika omfattande arbeten till allt från enskilda skolor till hela kommuner.

Från vårterminen 2018 erbjuder vi Skapande skola-arbeten kopplade till de Globala målen. Ett Skapande skola-arbete kring film är en utmärkt metod för att förena obligatorisk hållbarhetsundervisning med prioriterad MIK / medie- och informationskunnighet.

Arbetet är upplagt för att matcha vart och ett av de 17 målsättningarna eller mer övergripande tillgängliggöra de Globala målen och Agenda 2030 som helhet.


– Välkommen till ett viktigt lustfyllt arbete för framtiden!Upplägg och förfrågan

Våra Skapande skola-arbeten består av ett grundpaket, som enkelt kompletteras med önskat innehåll i form av tilläggsmoduler.

Genom att fylla i formuläret intill (som består av 9 frågor och tar under 10 minuter) får vi underlag för att återkomma med ett förslag på upplägg och en preliminär prisuppgift. Förfrågan är inte bindande.Erfarna och kompetenta filmare som pedagoger

De pedagoger som förmedlas som handledare i våra Skapande skola-arbeten är erfarna och kompetenta filmarbetare, specialiserade på olika områden, teman och metoder. Flera av våra anlitade filmare har också specialkompetens och erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn från olika länder och migrationsituationer. Du kan vara trygg med att vi matchar kompetenser utifrån era behov.

Skapande skola syftar till att stärka samarbetet med kultur i skolan. Mer information om Skapande skola och hur man söker stödet finns på Kulturrådets hemsida: www.kulturradet.se.Skapande skola-arbete kopplat till de Globala målen

Oavsett om arbetet redan är finansierat och ni har datum för önskat genomförande klara, eller om ni söker underlag till en ansökan är ni välkomna att fylla i en förfrågan. Det tar under 10 minuter och vi återkommer med ett förslag snarast.Material som PDFMer om de Globala målen

www.globalamalen.se
www.regeringen.seFilmvisning med filmarbesök

Vill ni bara boka in ett filmarbesök till en filmvisning så kontakta oss! Kontakt

Linda Lindgren
linda@filmcentrum.se
Tel: 08-545 275 02 / 073-682 75 02

Luna Nilsdotter
luna@filmcentrum.se
Tel: 08-545 275 00 / 073-086 76 60

Johanna Thelander
johanna.t@filmcentrum.se
Tel: 08-545 275 04 / 073-682 71 55