Premium

 

MIK angår alla. Alltid. Men vi vet att alla skolor inte alltid har tid och resurser att prioritera MIK. Därför har vi sammanställt tre olika nivåer av PREMIUM-abonnemang med filmer, kompetensutveckling och metodmaterial som svarar mot de behov vi oftast får förfrågningar utifrån.

UNESCO:s Media and information literacy curriculum for teachers understryker vikten av MIK för alla, det livslånga lärandet och att MIK är en allmän medborgerlig kompetens.

MIK kopplas till FN:s kärnvärden gällande demokrati, fred och deklarationen om mänskliga rättigheter. MIK kan förstås som förmågorna att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och kontexter.

Förtrogenhet med film och rörliga bilder är en självklar del av MIK. Barn och unga är stora konsumenter av film och rörliga bildmedier – något som också understryker vikten av att uppmuntra, träna och medvetandegöra den visuella läsförmågan.

Filmpedagogik i skolan ger verktyg och incitament att arbeta med FN:s kärnvärden gällande demokrati, fred och deklarationen om mänskliga rättigheter. I teori och praktik; genom MIK-kompetens, ämnesfördjupning och skolans profil- och likabehandlingsarbete. Ladda hem material till höger och kontakta oss för ytterligare information. Välkommen!