Om Filmcentrum

Distribution

Med decennier av erfarenhet är FilmCentrum en pålitlig guide i en snårig och ständigt växande filmdjungel. Kulturföreningen importerar och distribuerar kvalitetsfilm - spelfilm, dokumentärfilm och kortfilm från hela världen, både för barn och vuxna. FilmCentrum bedriver också omfattande pedagogisk verksamhet.

Centrumbildningar

FilmCentrum är en del av Centrumbildningarna på kulturområdet. Centrumbildningar inom kulturområdet är medlemsstyrda intresse- och förmedlingsorganisationer för de fria professionella utövarna inom respektive konstområde.

Föreningen FilmCentrum

Föreningen FilmCentrum är en ideell kulturförening för yrkesverksamma inom filmområdet och förfilmpublik. Nu, som när allt började, värnar vi om publikens rätt till ett rikt filmutbud – och om upphovsmännens rätt till sina verk. Vi behöver dig som medlem, och vi hoppas att du ser värdet av vårt arbete och att vara med i vår förening. Förutom det direkta arbetet med distribution – att tillgängliggöra kvalitetsfilm och stimulera efterfrågan genom tematiska och pedagogiska projekt – arbetar vi också kulturpolitiskt för svenska filmarbetares rätt och möjlighet att leva av sina värv.

FilmCentrums styrelse består av: Karin Thorngren Benyamine, Khazar Fatemi, Kiljan Ardal, Maria Bolme, Martin Gemvik, Nils-Thomas Andersson och Sara Sommerfeld.

Rätt till medlemskap i Föreningen FilmCentrum äger yrkesverksamma inom filmområdet som stöder och vill arbeta för FilmCentrums målsättning. Övriga som vill främja föreningens målsättning kan erhålla ett stödmedlemskap.

Medlemsavgiften i FilmCentrum är 300 kr per år. Läs mer och ansök om medlemskap här
Bolag som vill ansluta sig kan teckna gruppmedlemskap för upp till fem personer för 1.000 kr per år. Medlemskap tecknas per kalenderår. Kontakta Nina Rahm för mer information.

Medlemsförmåner

Nordisk Panorama (Early Bird rabatt 575 DKK iställer för 795 DKK fram till 1.7)
Independet Studios (30% rabatt på inspelningsteknik)
Uppsala Internationella kortfilmsfestival (kostnadsfri ackreditering)
Cinemateket (Kostandsfritt medlemskort från 15.8)
Venia Video (15% rabatt på kopiering av DVD, framställning av mastrar samt kopiering av videoband och smalfilm till fil)
TC Subtitling (10% nykundsrabatt)
Hertz (10% rabatt på hyrbil i Sverige + 10% till på hyrbil i Europa)
Draken Film (kostnadsfritt i 3 månader när du startar en prenumeration här)

Kontakt

FILMBESTÄLLNING

08 545 275 00 / bestallning@filmcentrum.se

ALLMÄNNA FRÅGOR

08 545 275 00 / info@filmcentrum.se

STYRELSE

styrelse@filmcentrum.se

KONTOR:

Christina Tönnesen, ekonomi

08 545 275 05 / 070 317 07 08 / christina@filmcentrum.se

Linda Lindgren, skapande skola, medlemsfrågor

08 545 275 02 / 073 682 75 02 / linda@filmcentrum.se

Luna Nilsdotter, kulturprojekt

08 545 275 00 / 073 086 76 60 / luna@filmcentrum.se

Magnus Aronson, digital distribution

08 545 275 03 / 073 682 75 03 / magnus@filmcentrum.se

Johanna Thelander, distribution

08 545 275 04 / 073 682 71 55 / johanna.t@filmcentrum.se

Nina Rahm, distribution & marknadsföring

08 545 275 07 / 073 682 75 07 / nina@filmcentrum.se

Nils-Thomas Andersson, import och distribution

08 545 275 12 / 073 682 75 12 / nilsthomas@filmcentrum.se

Elsa Cojnby, creative director, marknadsföring och copy

08 545 275 06 / 073 682 75 06 / elsa@filmcentrum.se

Karin Frennemo, MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

073 682 86 37 / karin@filmcentrum.se