Om Filmcentrum

Distribution

Med närmare femtio års erfarenhet i branschen är FilmCentrum en pålitlig guide i en snårig och ständigt växande filmdjungel. Kulturföreningen importerar och distribuerar kvalitetsfilm - spelfilm, dokumentärfilm och kortfilm från hela världen, både för barn och vuxna! FilmCentrum distribuerar film med institutions- och biblioteksrättigheter och bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet.

Centrumbildningar

FilmCentrum är en del av Centrumbildningarna på kulturområdet. Centrumbildningar inom kulturområdet är medlemsstyrda intresse- och förmedlingsorganisationer för de fria professionella utövarna inom respektive konstområde.

En förening för filmarbetare

FilmCentrum är en förening för yrkesverksamma filmarbetare. Nu, som när allt började, värnar vi om publikens rätt till ett rikt filmutbud – och om upphovsmännens rätt till sina verk. Vi behöver dig som medlem, och vi hoppas att du ser värdet av vårt arbete och att vara med i vår förening. Förutom det direkta arbetet med distribution – att tillgängliggöra kvalitetsfilm och stimulera efterfrågan genom tematiska och pedagogiska projekt – arbetar vi också kulturpolitiskt för svenska filmarbetares rätt och möjlighet att leva av sina värv.

FilmCentrums styrelse består av: Andreas Fock, Christina Olofson, Ingeborg Arvidsson Bromé, Jenny Rangstad Ekenbark, Lili Parsipour och Maria Eriksson.

Medlemsavgiften i FilmCentrum är 300 kr per år. Läs mer och ansök om medlemskap här.
Bolag som vill ansluta sig kan teckna gruppmedlemskap för upp till fem personer för 1.000 kr per år. Kontakta Nina Rahm för mer information.

Medlemsförmåner

Nordisk Panorama (Early Bird rabatt 575 DKK iställer för 795 DKK fram till 1.7)
Independet Studios (30% rabatt på inspelningsteknik)
Uppsala Internationella kortfilmsfestival (kostnadsfri ackreditering)
Cinemateket (Kostandsfritt medlemskort från 15.8)
Venia Video (15% rabatt på kopiering av DVD, framställning av mastrar samt kopiering av videoband och smalfilm till fil)
TC Subtitling (10% nykundsrabatt)
Hertz (10% rabatt på hyrbil i Sverige + 10% till på hyrbil i Europa)
Draken Film (kostnadsfritt i 3 månader när du startar en prenumeration här)

Kontakt

FILMBESTÄLLNING

08 545 275 00 / bestallning@filmcentrum.se

ALLMÄNNA FRÅGOR

08 545 275 00 / info@filmcentrum.se

STYRELSE

styrelse@filmcentrum.se

KONTOR:

Christina Tönnesen, ekonomi

08 545 275 05 / 070 317 07 08 / christina@filmcentrum.se

Linda Lindgren, skapande skola

08 545 275 02 / 073 682 75 02 / linda@filmcentrum.se

Luna Nilsdotter, kulturprojekt

08 545 275 00 / 073 086 76 60 / luna@filmcentrum.se

Magnus Aronson, digital distribution

08 545 275 03 / 073 682 75 03 / magnus@filmcentrum.se

Johanna Thelander, distribution

08 545 275 04 / 073 682 71 55 / johanna.t@filmcentrum.se

Nina Rahm, medlemsfrågor, distribution & marknadsföring

08 545 275 07 / 073 682 75 07 / nina@filmcentrum.se

Nils-Thomas Andersson, import och distribution

08 545 275 12 / 073 682 75 12 / nilsthomas@filmcentrum.se

Elsa Cojnby, creative director, marknadsföring och copy

08 545 275 06 / 073 682 75 06 / elsa@filmcentrum.se

Karin Frennemo, MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

073 682 86 37 / karin@filmcentrum.se