Om FilmCentrum

Föreningen FilmCentrum är en ideell kulturförening för yrkesverksamma inom filmområdet och för filmpublik. Nu, som när allt började, värnar vi om publikens rätt till ett rikt filmutbud – och om upphovsmännens rätt till sina verk. Vi behöver dig som medlem, och vi hoppas att du ser värdet av vårt arbete och att vara med i vår förening. Förutom det direkta arbetet med distribution – att tillgängliggöra kvalitetsfilm och stimulera efterfrågan genom tematiska och pedagogiska projekt – arbetar vi också kulturpolitiskt för svenska filmarbetares rätt och möjlighet att leva av sina värv.

Kontakt

FILMBESTÄLLNING

08 545 275 00 / bestallning@filmcentrum.se

ALLMÄNNA FRÅGOR

08 545 275 00 / info@filmcentrum.se

STYRELSE

styrelse@filmcentrum.se

KONTOR:

Christina Tönnesen, ekonomi

08 545 275 05 / 070 317 07 08 / christina@filmcentrum.se

Linda Lindgren, skapande skola, medlemsfrågor

08 545 275 02 / 073 682 75 02 / linda@filmcentrum.se

Luna Nilsdotter, kulturprojekt

08 545 275 00 / 073 086 76 60 / luna@filmcentrum.se

Magnus Aronson, digital distribution

08 545 275 03 / 073 682 75 03 / magnus@filmcentrum.se

Johanna Thelander, distribution

08 545 275 04 / 073 682 71 55 / johanna.t@filmcentrum.se

Nina Rahm, distribution & marknadsföring

08 545 275 07 / 073 682 75 07 / nina@filmcentrum.se

Nils-Thomas Andersson, import och distribution

08 545 275 12 / 073 682 75 12 / nilsthomas@filmcentrum.se

Elsa Cojnby, creative director, marknadsföring och copy

08 545 275 06 / 073 682 75 06 / elsa@filmcentrum.se

Karin Frennemo, MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

073 682 86 37 / karin@filmcentrum.se

FilmCentrum och personuppgiftshantering

För FilmCentrum är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. För att kunna hantera beställningar och köp behöver vi behandla följande uppgifter om våra kunder:

• Namn och e-postaderss
• Faktureringsuppgifter (Företag, adress, telefonnummer, org.nr och ev. referens)
• Leveranssuppgifter (Företag, adress, telefonnummer och ev. referens)


Vi sparar inga personuppgifter som inte är nödvändiga. Ekonomiunderlag hanteras i enlighet med bokföringslagen. Det innebär att uppgifter – namn, adress, orderhistorik och betalningsinformation – sparas med begränsad åtkomst under innevarande år och sju år framåt.

Uppgifterna du anger när du registrera ett konto ligger kvar för att du ska kunna logga in på ditt konto igen. De finns kvar så länge du är kund hos oss. Du kan när som helst kontakta oss för att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade, eller få uppgifter justerade eller raderade (dock ej ekonomiunderlag).

FilmCentrum använder inte dina personuppgifter för marknadsföring. FilmCentrum säljer eller delar heller aldrig dina personuppgifter med tredje part.

Personuppgiftsansvarig är Nina Rahm. Har du frågor kring FilmCentrums behandling av dina personuppgifter så tveka inte att höra av dig.