Lärarfortbildning

FilmCentrum har decennier av gedigen och dokumenterad filmpedagogisk kompetens. Verksamheten samarbetar med andra organisationer och aktörer i Sverige och övriga Europa och är en del av ECFA – European Children's Film Association.

Nationellt är FilmCentrum en av de ledande förmedlarna av Skapande skola-verksamhet inom filmområdet. Verksamheten omfattar också annan filmpedagogisk projektverksamhet, så som MINIBIO och FILMBORGARMÄRKET. FilmCentrum sitter också med i Svenska Filminstitutets branschråd för filmpedagogik.

Sedan 2016 är FilmCentrum huvudman för det internationella EU-samarbetet Storytelling Without Borders som valts ut inom Kreativa Europas Cross-Sectoral Strand – Support for Refugee Integration Projects (läs mer här).

Mars 2017 mottog FilmCentrum Barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF och Sydsvenskans stora pris. Via FilmCentrums pedagoger och filmpaket sätts filmerna i ett sammanhang och filmupplevelsen blir ett värdefullt led i att förstå sig själv och sin omvärld. Utan FilmCentrum hade filmpedagogiken i Sverige varit avsevärt fattigare löd en del av juryns motivering.

EXEMPEL

Här listar vi några av våra mest efterfrågade lärarfortbildningar. Slutgiltigt upplägg tas fram i samarbete med ansvarig utbildningssamordnare. Filmunderlag och kompendier ingår alltid och rekommenderad litteratur för fördjupning kan erbjudas till rabatterade priser.

MIK-introduktion
Vad är MIK? Varför är MIK viktigt och hur kan MIK implementeras som en självklar del i undervisningen? Två timmars föreläsning med filmexempel och aktuella hänvisningar inom rörlig bild.
Prisexempel: 2 h, upp till 150 lärare, 5.000 kr (moms och ev resekostnader tillkommer).

Filmpedagogisk introduktion
Hur kan man arbeta med film i skolans regi? Vilket upplägg passar för olika åldersgrupper? Vad kan jag förvänta mig för resultat och hur följer jag upp arbetet? Hur får jag tag i filmer, vilka regelverk måste beaktas och vad tänker man på i valet av film och metod? Vad finns det för hjälp att få och kan skolan få ekonomiskt stöd för arbetet?
Prisexempel: 1 h, upp till 150 lärare, 3.500 kr (moms och ev resekostnader tillkommer).

Filmanalys
En filmpedagog går igenom, exemplifierar och förklarar den klassiska dramaturgiska modellen. Föreläsningen tar också upp filmens olika beståndsdelar och begrepp, så som bild, klipp, ljud, story, plot, mise-en-scène och diegesis. 
Prisexempel: 2 h, upp till 75 lärare, 5.000 kr (moms och ev resekostnader tillkommer).

Film i arbetet med nyanlända elever
Hur kan filmmediet användas för att bryta språkbarriärer, stimulera dialog och bygga broar i klassrummet? Vilka filmer passar till vad och hur ska jag som lärare resonera kring filmvalet? Finns det skildringar jag bör undvika och hur förvaltar jag det filmvisningen väcker?
Prisexempel: 1 h, upp till 75 lärare, 3.500 kr (moms och ev resekostnader tillkommer).

MINIBIO
En praktisk föreläsning med handfasta exempel som tar upp hur film kan främja de yngsta barnens språkutveckling. MINIBIO-föreläsningen kan anpassas för bibliotekarier eller förskolepedagoger.
Prisexempel: 1 h, upp till 75 deltagare, 3.500 kr (moms och ev resekostnader tillkommer).

(Vi ger också rekommenderade fortbildningar kring exempelvis FILMBORGARMÄRKET och Skapande skola!)

EXEMPEL WORKSHOPS/PRAKTISKT FILMSKAPANDE

Vi möter också en stadigt ökande efterfrågan kring praktiskt filmarbete för lärare. Vi svarar på alla förfrågningar, men presenterar här de tre vanligast förekommande.

Filma och redigera med iPad
Introduktionskurs Filma och redigera med iPad är vår mest efterfrågade lärarworkshop.

Prisexempel: 3-4 h, upp till 30 lärare, 6.000 kr (moms och ev resekostnader tillkommer). Material och teknik ingår.

Stop motion animation
En halvdagsworkshop i animationsteknik.

Prisexempel: 3-4 h, upp till 30 lärare, 6.000 kr (moms och ev resekostnader tillkommer). Material och teknik ingår.

Manus och storyboard
En films tre mest avgörande element enligt Alfred Hitchcock är dess manus, dess manus och dess manus. Men hur överför man en berättelse till ett manus och hur gör man en riktigt bra film?

Prisexempel: 3-4 h, upp till 30 lärare, 6.000 kr (moms och ev resekostnader tillkommer). Material och teknik ingår.

EXEMPEL

MIK-introduktion

Filmpedagogisk introduktion

Filmanalys

Film i arbetet med nyanlända elever

MINIBIO

EXEMPEL WORKSHOPS/PRAKTISKT FILMARBETE

Filma och redigera med iPad

Stop motion animation

Manus och storyboard