Kursverksamhet

FilmCentrum har decennier av gedigen och dokumenterad filmpedagogisk kompetens. Verksamheten samarbetar med andra organisationer och aktörer i Sverige och övriga Europa och är en del av ECFA – European Children's Film Association.

Nationellt är FilmCentrum en av de ledande förmedlarna av Skapande skola-verksamhet inom filmområdet. Verksamheten omfattar också annan filmpedagogisk projektverksamhet, så som MINIBIO och FILMBORGARMÄRKET. FilmCentrum sitter också med i Svenska Filminstitutets branschråd för filmpedagogik.

Sedan 2016 är FilmCentrum huvudman för det internationella EU-samarbetet Storytelling Without Borders som valts ut inom Kreativa Europas Cross-Sectoral Strand – Support for Refugee Integration Projects (läs mer här).

Mars 2017 mottog FilmCentrum Barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF och Sydsvenskans stora pris;

Via FilmCentrums pedagoger och filmpaket sätts filmerna i ett sammanhang och filmupplevelsen blir ett värdefullt led i att förstå sig själv och sin omvärld. Utan FilmCentrum hade filmpedagogiken i Sverige varit avsevärt fattigare löd en del av juryns motivering.

Kurskatalog

Till höger hittar du vår kurskatalog. Den presenterar några av våra mest efterfrågade fortbildningar och workshops.

Om ni har andra önskemål än vad grundutbudet omfattar så tveka inte att kontakta oss. Vi har både filmerna, filmarna och kompetensen att ta fram ett upplägg som svarar mot ert behov! Välkommen!

KURSUTBUD (pdf)

– film, filmpedagogik och MIK för elever och lärare

Ur innehållet:

– Visningsrättigheter
– Workshop: Animation
– Workshop: Dokumentärt berättande
– Workshop: Grunderna – Manus, inspelning & redigering
– Workshop: Fiktionsfilm – gränslöst
utforskande!
– Visuell läskunnighet med Filmborgarmärket
– FilmCentrums Skapande skola-verksamhet
– Film som ingång till de globala målen
– Minibio – film och språkutveckling i förskolan
...


Kontaktuppgifter återfinns i anslutning till respektive fortbildningsområde i katalogen. Om du inte hittar vad du söker, eller för generella förfrågningar välkommen att kontakta:

08 545 275 00 eller info@filmcentrum.se