FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Stefan Berg

Svenstorp Blues
Svenstorp Blues

Regissör, manusförfattare, filmfotograf, producent och klippare. Född 1957 i Solna. Har sedan 1998 arbetat på heltid med dokumentärfilm. Stefan började sin filmbana 1994 som musikvideoregissör. Detta efter en kortare juristkarriär och en 7-årsperiod som rockartist. Stefan Berg har regisserat ett stort antal högt uppskattade och internationellt uppmärksammade filmer, såsom t ex Rolling Like a Stone, Ola Svensson Superstar och Tusen Bitar. Hans filosofi är "att berätta historier ur ett personligt perspektiv, att genom närhet belysa det emotionella och existentiella i människors tillvaro". Stefan Berg har sin bas i Malmö och tilldelades i maj 2010 Malmö Stads Kulturstipendium. Han är även musiker och författare.

Stefan