FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Guldålder – Konst och liv i 1600-talets Holland

Se online Köp DVD Se trailer

"Vilket annat folk har skrivit sin historia i konst?" undrade en gång en framstående kritiker när han betraktade Hollands guldålder. Rembrandt, Vermeer och Fabritius är de tre huvudpersonerna i denna breda exposé över Guldålderns konst. Men vi får också en historisk och social bakgrund kring landet som skapades ur ett 80- årigt frihetskrig mot spanjorerna och samtidigt byggde upp världens största handelsflotta och med kolonier världen runt. Men det holländska 1600-talet överraskar också genom sin tolerans, sin för tiden ovanliga jämställdhet mellan könen, sitt stora intresse för barnen. Också det ser vi i konsten.

Info

  • Originaltitel: Guldålder – Konst och liv i 1600-talets Holland
  • Filmtyp: Dokumentär
  • Produktionsår: 2001
  • Produktionsland: Sverige
  • Utspelas i land: Nederländerna
  • Rek. från ålder: gymnasiet
  • Speltid: 30 minuter
  • Talat språk: svenska
  • Format: DVD
  • Utgiven av: FilmCentrum

Ämnen:

Filmomslag:

Guldålder – Konst och liv i 1600-talets Holland - Cover
För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.