FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Hästmannen – sista striden

Se online Köp DVD Se trailer

En fristående fortsättning på Peter Gerdehags hyllade dokumentär Hästmannen (2006). Bonden Stig-Anders Svensson från Råskog fick stor uppmärksamhet när dokumentären Hästmannen kom ut. Han har sedan dess fört en hård kamp mot myndigheterna för att behålla sina hästar. En kamp som har utvecklats till en fråga om rättvisa och moral. Hur behandlar vi de som uppfattas som annorlunda? Vilar verkligen myndighetens beslut på sakliga grunder, eller finns det andra, mer personliga, skäl till deras handlande? Under tiden fortsätter Stig-Anders sitt arbete på gården, fast besluten att fullfölja sitt värv enligt de gamla traditionerna.

Info

  • Originaltitel: Hästmannen – sista striden
  • Filmtyp: Dokumentär
  • Produktionsår: 2013
  • Produktionsland: Sverige
  • Utspelas i land: Sverige
  • Rek. från ålder: åk 8
  • Speltid: 102 minuter
  • Talat språk: svenska
  • Format: VOD, DVD
  • Utgiven av: TriArt

Ämnen:

Filmomslag:

Hästmannen – sista striden - Cover

Länkar:

För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.