FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Konst

Se online Köp DVD Se trailer

En annorlunda konstfilm som inte är en konstfilm utan som tar sig friheten att förstärka och fabulera fritt utefter verklighetsunderlaget. En film som står på konstnärernas sida. Med Marie Louise Ekman, John-E Fransen, Carsten Regild, Rolf Börjlind och Bruno K. Öijer. Kommentarer av Folke Edwards.

Info

  • Filmtyp: Dokumentär
  • Produktionsår: 1985
  • Produktionsland: Sverige
  • Rek. från ålder: Gymnasiet
  • Speltid: 45 minuter
  • Talat språk: svenska
  • Format: DVD
  • Utgiven av: FilmCentrum

Ämnen:

Filmomslag:

Konst - Cover
För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.