FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Sandra

Se online Köp DVD Se trailer

Det här är en film på nordsamiska. Filmen är en versionering av Sandra som ingår i projektet Minibio för alla!

Sandra lea vihtta jahkásaš geas lea allergiija iežas eatni vuostá. Vai lea go nu ahte eatnis lea allergiija su vuostá? Viissis lea goit ahte eaba oaidnal nu dávjá go Sandra livččii háliidan. Ja Sandra álgá jurddašit got son galgá čoavdit váttisvuođa. Álggus son ohcá veahki doaktára luhtte, guhte lohká ahte ii sáhte oažžut allergiija eatni vuostá. Muhto go Sandra ožžo buokčalanrusttegiid riegádanbeaiveskeaŋkan, ja luoiká eatni gummefáhcaid, son sáhttá ráhkadit buoremus allergiijasuoji! Sandra ja su eadni sáhttiba leahkit ovttas, lahkalaga, viimmat. 

Dát unna mystihkalaš muitalus lea “dábálaš” veaga birra geas lea váttisvuohta mii ii leat nu dábálaš, erenoamáš čáppa filbmahámis. Juohke govva lea dego hearsku, musihkka lea geasuheaddji, ja Sandra lea oalle jáhkehahtti miehtá iežas dovdoregistaris. Filbma lea dego dahkkon ságastallamiidda máŋga dehálaš áššiid birra.

Finns utgiven på samlings-dvd med versioneringar på arabiska, meänkieli, nordsamiska och romani arli.

Info

  • Filmtyp: Kortfilm
  • Produktionsår: 2012
  • Produktionsland: Sverige
  • Rek. från ålder: förskola
  • Speltid: 8 minuter
  • Format: VOD, DVD

Filmomslag:

Sandra - Cover

Filmhandledning

PDF

För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.