Sandra

Se online Köp DVD

Det här är en film på nordsamiska. Filmen är en versionering av Sandra som ingår i projektet Minibio för alla!

Sandra lea vihtta jahkásaš geas lea allergiija iežas eatni vuostá. Vai lea go nu ahte eatnis lea allergiija su vuostá? Viissis lea goit ahte eaba oaidnal nu dávjá go Sandra livččii háliidan. Ja Sandra álgá jurddašit got son galgá čoavdit váttisvuođa. Álggus son ohcá veahki doaktára luhtte, guhte lohká ahte ii sáhte oažžut allergiija eatni vuostá. Muhto go Sandra ožžo buokčalanrusttegiid riegádanbeaiveskeaŋkan, ja luoiká eatni gummefáhcaid, son sáhttá ráhkadit buoremus allergiijasuoji! Sandra ja su eadni sáhttiba leahkit ovttas, lahkalaga, viimmat. 

Dát unna mystihkalaš muitalus lea “dábálaš” veaga birra geas lea váttisvuohta mii ii leat nu dábálaš, erenoamáš čáppa filbmahámis. Juohke govva lea dego hearsku, musihkka lea geasuheaddji, ja Sandra lea oalle jáhkehahtti miehtá iežas dovdoregistaris. Filbma lea dego dahkkon ságastallamiidda máŋga dehálaš áššiid birra.

Finns utgiven på samlings-dvd med versioneringar på arabiska, meänkieli, nordsamiska och romani arli.

Info

  • Filmtyp: Kortfilm
  • Produktionsår: 2012
  • Produktionsland: Sverige
  • Rek. från ålder: förskola
  • Speltid: 8 minuter
  • Format: VOD, DVD
För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.