FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Emil & Ida i Lönneberga / EMIL & IIDÁ LIENNEVÁRIS

Se online Köp DVD Se trailer

Det här är en film på nordsamiska. Filmen är en versionering av Emil & Ida i Lönneberga som ingår i projektet Minibio för alla!

Emil ja Ida leaba guokte máná geat šaddaba bajás 1800-logu Smålánddas, Lienneváris, Gáhttovuomi šiljus. Stuorraviellja Emil lea siivvus ja hutkkálaš siellu, gean áigumušat dávjá dulkojuvvot boastut ja šaddet bahásbarggut. Danne geavvá dávjá ahte son ferte giddet iežas snihkkenáitái vai beassá eret iežas buošes áhči suhtu. Doppe son čohkká ja vuolada muorraolbmuid juohke bahásbargui, ja filmma álggus son lea ráhkadan olles 324! Unnaoabbá Iidá liiko iežas viellja, ja niegada ahte juste dego son beassat čohkkát snihkkenáittis vuoladit, danne go son ii riekta oainne dan ráŋggáštussan. Ovdal filmma loahpa son goitge beassá geahččalit bahásbargát ja vuollat.
 
Muitalus lea okta min favorihtta muitalusain, ja Emil figuvra lea gártan fenomenan máŋggaid máná kulturmáilmmis. Emil lea dan figuvra man Astrid Lindgren ieš liikui eanemusat. ja son lea muitalan ahte áhčis, unna bártnážan, leai ovdagovva.
 
Filbma sisdoallá máŋga sierra muitalusaid, ja sáhtát fal vuosehit daid juhkkojuvvon, dalle go muđui filbma dovdo ila guhkki.

Finns utgiven på samlings-dvd med versioneringar på arabiska, meänkieli, nordsamiska och romani arli.

Info

  • Filmtyp: Animerat
  • Produktionsår: 2013
  • Produktionsland: Sverige
  • Utspelas i land: Sverige
  • Rek. från ålder: förskola
  • Speltid: 60 minuter
  • Format: VOD, DVD

Filmomslag:

Emil & Ida i Lönneberga / EMIL & IIDÁ LIENNEVÁRIS - Cover

Filmhandledning

PDF

För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.