FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Tomboy

Se online Köp DVD Se trailer

Prisbelönad film om en tio-årig flicka som när hon som nyinflyttad i ett område tas för att vara pojke och bestämmer sig för att spela med. Beslutet är kanske inte helt genomtänkt och får till slut ohållbara konsekvenser, men leder också till funderingar om kön och identitet.

Info

  • Filmtyp: Spelfilm
  • Produktionsår: 2011
  • Produktionsland: Frankrike
  • Utspelas i land: Frankrike
  • Rek. från ålder: Åk 4
  • Speltid: 84 minuter
  • Talat språk: franska
  • Textat språk VOD: svenska
  • Format: VOD, DVD
  • Utgiven av: Folkets bio

Ämnen:

Filmomslag:

Tomboy - Cover

Länkar:

Filmhandledning

PDF

För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.