FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Naturens hämd

Se online Köp DVD Se trailer

En film om sambandet mellan natur och människa, om den manipulativa naturuppfattningen som tar sig uttryck i människans tro att hon är naturens herre.


Stefan Jarl och fotografen Per Källberg gav sig ut på en resa genom Sverige och fann att vårt land i skydd av myten om det färdigbyggda välfärdslandet förvandlats till ett ”kemisamhälle”, ett förgiftat land med en folklig oro för vad människan håller på att ställa till med.

Info

  • Filmtyp: Dokumentär
  • Produktionsår: 1983
  • Produktionsland: Sverige
  • Utspelas i land: Sverige
  • Rek. från ålder: gymnasiet
  • Speltid: 76 minuter
  • Talat språk: svenska
  • Format: VOD
  • Utgiven av: Folkets Bio

Ämnen:

Filmomslag:

Naturens hämd - Cover

Länkar:

För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.