FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Den svåra konsten, Paula Modersohn-Becker

Se online Köp DVD Se trailer

Historien om den tyska konstnären Paula Modersohn-Becker (1876-1907) berättas utifrån hennes egna brev och dagböcker. En gripande bild av en kvinna som försöker förena kvinnorollen och konstnärsskapet.

Info

  • Filmtyp: Dokumentär
  • Produktionsår: 1993
  • Produktionsland: Sverige
  • Utspelas i land: Tyskland
  • Rek. från ålder: gymnasiet
  • Speltid: 32 minuter
  • Talat språk: svenska
  • Format: DVD
  • Utgiven av: FilmCentrum

Ämnen:

Filmomslag:

Den svåra konsten, Paula Modersohn-Becker - Cover
För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.