FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

JAGUAREN / JAGUÁRA

Se online Köp DVD Se trailer

Det här är en film på nordsamiska. Filmen är en versionering av Jaguaren som ingår i projektet Minibio för alla!

Lea eahket. Stuorra ruoná ránus beaivelanjas vealláda unna Elmeraš ja geahčada girjji. Gievkkanis áhčči málista juvcca. Elmer láđe girjjis, mas leat dievva ealibat. Go jukca lea válmmas de Elmer ožžo dan jukcabohttalis. Ja de áhčči buhtista su bániid. Dalle Elmer fuobmá ahte son ožžo guolggaid – son šaddá jaguára, juste dego girjjis. Áhčči suorgana muhto Elmer addá sutnje njuoska uppá ovdal go son njáhká eatni meaddel ja njuike olggos láses.  

Doppe olgun násttit livket ja Elmer dovdá ilu. Son stoahká muhtin sáhpániiguin, muhto de ránnjá unohas beana boahtá, “Prins”. Muhto dán gearddi Prins ballá Elmeris, danne go son lea jaguára. Ja de Elmer gávnnada hui fiinna gissiin mainna son háliida stoahkat. Muhto gissi ballái ja ruohtestii. Fáhkka gullá biilajuvllaid mat bihcut ja jaguára Elmer gávdná gissi vuojáhallon, varra golggai. Elmer morašta ja ii šat hálit leahkit jaguára; ii son leat váralaš, son háliidii dušše stoahkat. Son jurddaša jus gissi lea jápmán. Muhto de gissi moriha, gean namma lea Ellinor. 

Gisserádná Ellinor beassá riidet ruoktut jaguára Elmera sealgge nalde. Ja de Elmer manná ruoktut. Son čužžo olggobealde iežas viesu ja oaidná iežas eatni láses. Dalle son morašta veaháš, danne go jaguárat eai oađe ruovttus. Son velleda oađđit uvssa olggobeallái. Son ii šat lea jaguára hápmái. Ja hede eadni gávdná su. Man ilus eadni ja áhčči leaba, Elmer ii fuobmá dan go son nohkká... ja niegada gissi birra gean namma lea Ellinor.

Finns utgiven på samlings-dvd med versioneringar på arabiska, meänkieli, nordsamiska och romani arli.

Info

  • Originaltitel: Jaguaren
  • Filmtyp: Animerat
  • Produktionsår: 2009
  • Produktionsland: Sverige
  • Rek. från ålder: förskola
  • Speltid: 23 minuter
  • Format: VOD, DVD

Filmomslag:

JAGUAREN / JAGUÁRA - Cover

Filmhandledning

PDF

För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.