FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

De dödas dag

Se online Köp DVD Se trailer

Under De dödas dag fullkomligen sprakar det av liv i dödens påtagliga närhet på ett helt självklart sätt. Den tro, glädje, sorg och de starka familjeband som människorna utstrålar under den här färgstarka högtiden är stark. De Dödas Dag är här verkligen en utsträckt hand från de levande till de döda.


På många platser runt om i världen är det högtid och fest i slutet av oktober varje år. Den tradition som är mest vanlig är den amerikanska Halloween men i Mexiko firar man De dödas dag. Man kan se altare överallt under de här dagarna, i hotellfoajeer, på restauranger, flygplatser, butiker och torg. När festligheterna är över så äter man upp alla godsakerna, det smakar lite mindre då vilket är ett bra tecken. Ett tecken på att dom inbjudna gästerna faktiskt varit där...

Info

  • Filmtyp: Kortfilm
  • Produktionsår: 2017
  • Produktionsland: Sverige
  • Utspelas i land: Mexiko
  • Rek. från ålder: åk 9
  • Speltid: 10 minuter
  • Talat språk: spanska
  • Textat språk VOD: svenska
  • Format: VOD
  • Utgiven av: FilmCentrum

Ämnen:

För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.