FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Sandra

Se online Köp DVD

Det här är en film på romani arli. Filmen är en versionering av Sandra som ingår i projektet Minibio för alla!

I Sandra tani panð beršengiri čhaj hem oj tani alergično upri pi daj. A, šaj paljem i daj tani alergično upri pi čhaj? O čačipe tano so i Sandra na resela pe daja odobor kobor so mangela. I Sandra mangela te arakhel jekh solucia ko akava problemi. Prvo ðala ko doktori te rodel pomoč, ama o doktori phenela so našti te ovel alergično upri pi daj. Ama, ked i Sandra dobinða panjesoro kostimi ko po bijando dive hem ljelja pe dajakere rukavice, tegani oj šaj te arakhi solucia ko akava problemi! I Sandra hem olakiri daj šaj akana te bešen barabar jekh zalo jekhate.

Ki akija tikni mistično paramiz, vačeri pe kotar jekh ”normalno” familia so isi ola jekh nanormalno problemi, ama ki jekh šuži filmesiri forma. I slika tani sar karamela, i muzika tani fantastično hem i Sandra apsolutno but šukar khuvða ko po karakteri. O filmi tano čerdo te šaj diskutirinen pe but avera pučiba.

Finns utgiven på samlings-dvd med versioneringar på arabiska, meänkieli, nordsamiska och romani arli.

Info

  • Filmtyp: Kortfilm
  • Produktionsår: 2012
  • Produktionsland: Sverige
  • Rek. från ålder: förskola
  • Speltid: 8 minuter
  • Talat språk: romani
  • Format: VOD, DVD

Filmomslag:

Sandra - Cover

Filmhandledning

PDF

För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.