FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Sandra

Se online Köp DVD Se trailer

Sandra är en finurlig femåring med ett bekymmer: hon är allergisk mot sin mamma. Med ett fängslande bildspråk skildrar filmen ur Sandras perspektiv hur hon försöker lösa problemet med sin frånvarande mamma.

Info

  • Filmtyp: Kortfilm
  • Produktionsår: 2012
  • Produktionsland: Sverige
  • Utspelas i land: Sverige
  • Rek. från ålder: förskola
  • Speltid: 8 minuter
  • Talat språk: svenska
  • Format: VOD, DVD
  • Utgiven av: FilmCentrum

Filmomslag:

Sandra - Cover

Filmhandledning

PDF

För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.