FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Emil & Ida i Lönneberga / EMIL & IDA ANI LÖNNEBERGA

Se online Köp DVD

Det här är en film på romani arli. Filmen är en versionering av Emil & Ida i Lönneberga som ingår i projektet Minibio för alla!

O Emil hem i Ida tane duj tikne čhavore kola so hine barilje ko 1800to veko ki Småland, ki Lönneberga, ko jekh boro so vičini pe Katthult. O baro phral o Emil tano jekh but socialno hem kreativno čhavo, kaser o ideje o manuša na haljona šukar hem odola ideje ovena bare bede. O Emil palo odola bede našela ki bučakiri šupa, sebepi oljesoro dad tano but holjamo. Ov bešela ki šupa hem randela pese kaštune manušen. O filmi ked startirini, o Emil čerða 324 kotora kaštune manuša! I tikni phen i Ida tani impresionirimi pe phraljeja hem mangela hem oj jekh dive te bešel ki bučakiri šupa te randel kaštune manušen. Đi bitini o filmi, i Ida ka čerel disave bede hem ka bešel ki bučakiri šupa te randel kaštune manušen.

Akija paramiz tani maškaro najmanglje hem i figura ki paramiz o Emil tano jekh fenomeni ki čhavorengiri fantazia. O Emil tano i figura kas i Astrid Lindgren but manglja hem vačerða so olakoro dad hine inspiracia ki akija paramiz.
 
Ko filmi isi but paramiza hem o filmi šaj te mothovi pe ko kotora, sebepi te na dičhol sar but baro hem dosadno.

Finns utgiven på samlings-dvd med versioneringar på arabiska, meänkieli, nordsamiska och romani arli.

Info

  • Filmtyp: Animerat
  • Produktionsår: 2013
  • Produktionsland: Sverige
  • Utspelas i land: Sverige
  • Rek. från ålder: förskola
  • Speltid: 60 minuter
  • Talat språk: romani
  • Format: VOD, DVD

Filmomslag:

Emil & Ida i Lönneberga / EMIL & IDA ANI LÖNNEBERGA - Cover

Filmhandledning

PDF

För bästa streamingupplevelse rekommenderar vi att du använder Chrome eller Firefox som webbläsare.