Tur & Retur

"Tur & Retur" - Hållbarhet och de globala målen för de allra minsta
I hållbarhetspaketet ”Tur & Retur” låter vi barnen fundera kring människans roll i ett större sammanhang; det handlar både om natur och miljö och sociala frågor. Med filmens hjälp gör vi en tur – och retur – som ger perspektiv till verkligheten omkring oss. Fem filmer ingår i paketet som ger barnen en första introduktion till de globala målen för hållbar utveckling, och kommer med handledningsmaterial som underlättar diskussion och ger förslag på aktiviteter kopplade till filmerna och globala målen. Paketet riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år. Se trailer!

MER OM DE GLOBALA MÅLEN

www.globalamalen.se
www.regeringen.se

MATERIAL SOM PDF

Förskoleprojektet Tur & Retur, om hållbarhet (och en första introduktion till de globala målen)

SKAPANDE SKOLA:
DE GLOBALA MÅLEN

Skapande skola