Hjälp

Visningsrättigheter

Institutionella visingsrättigheter ger rätten att visa film organiserat i en sluten grupp. Det kan t ex vara i klassrummet, på äldreboendet, i församlingen eller inom en filmklubb. Man får inte ta betalt för institutionella visningar, alltså inte sälja biljetter till visningstillfället (däremot kan man ta ut en avgift för medlemskap i exempelvis en filmklubb).

Med skolbiorättigheter avses rätten att visa en film på biograf eller biografliknande lokal.

Biblioteksrättigheter ger rätt att kostnadsfritt låna ut filmen till låntagare för privat bruk. Det medger inte rätten att låna ut filmen för att visa den institutionellt. Bibliotek kan införskaffa filmer med biblioteksrättigheter (för utlån till privatpersoner) eller med institutionella rättigheter (för visning inom den egna verksamheten).

Användarvillkor

Alla filmer på FilmCentrums hemsida distribueras med institutionella rättigheter. När du lägger en order kan du meddela om du önskar biblioteksrättigheter istället för institutionella rättigheter.

All visning online (VOD) medger institutionella rättigheter. Filmen finns tillgänglig för visning under tre dygn (72 h), från beställningen.

Under respektive film framgår vilka format som finns tillgängliga och om det finns särskilda biografformat för skolbio (DCP eller för äldre titlar TWiX) som bokas genom Filmlagret, Marie Öhgren (040-12 08 82).

Kostnad

Alla priser anges utan moms och frakt. Totalsumma för din order visas tillsammans med fakturaadress och leveransadress i sammanfattningen innan köp. Inga övriga kostnader tillkommer. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid sen eller utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift om 10%.

Vanliga frågor

Hur kan jag uppvisa att filmen är korrekt införskaffad med institutionella rättigheter?

– Vid anmodan kan du visa faktura eller kvitto från FilmCentrum.

Får jag sälja biljetter för en symbolisk summa till en visning som vi arrangerar?

– Nej. Men du kan ta ut en avgift för medlemskap i en filmklubb. Eller sälja popcorn i anslutning till visningen.

Hur långt i förväg behöver jag beställa en film?

– Normal leveranstid för en DVD är 1-3 arbetsdagar. VOD levereras omedelbart. Fågor kring bokning och leverans av DCP besvaras genom Filmlagret (040-12 00 82).

Får jag annonsera om vår institutionella vising?

– Du får inte annonsera i press, etermedia eller affischera med filmens titel. Däremot får du annonsera om att ni har en visning. På den egna hemsidan, i sociala medier, nyhetsbrev och i visingslokalen får du marknadsföra arrangemnaget även med titel angivet.

Jag har ett licensavtal för institutionella visningar, gäller det hos FilmCentrum?

– Nej. FilmCentrums utbud omfattas inte av något licensavtal.

Hjälp

Har du andra frågor, varmt välkommen att kontakta oss!

Teknisk support: Magnus Aronsson, magnus@filmcentrum.se / 08 545 275 03

Övriga frågor: 08 545 275 00

Allt innehåll på plattformen tillhör FilmCentrum. FilmCentrum förbåller sig rätten att göra stickprov, följa upp IP-adresser och blockera användare vid händelse av otillbörlig visning och missbruk av upphovsrättsskyddat material. Misstänkta upphovsrättsbrott rapporteras alltid vidare.