Globala målen

Filmborgarmärket

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Med dem har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer.

De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.
 
De Globala målen är integrerade och odelbara. De har visserligen nummer, men det betyder inte att ett mål prioriteras över det andra. Genom att ett mål uppfylls så förenklar det vägen att uppnå ett annat. Till exempel om fler får tillgång till rent vatten och sanitet, mål 6, så skapas bättre förutsättningar för människors hälsa, mål 3, genom förbättrad hälsa kan fler barn ta sig till skolan och få utbildning, mål 4, och genom utbildning kan fler få jobb och fattigdomen minska, mål 1.

Testa själv, finns det verkligen något mål som vi kan ta bort utan att det påverkar möjligheten att uppnå ett annat?

17 mål – 17 filmer
Vi har sammanställt två paket, ett för högstadiet och ett för gymnasiet, som innehåller 17 filmer (med tillhörande metodmaterial) för att matcha de 17 globala målen. Inte utbildningsfilmer, utan riktiga filmer – svenska och utländska spelfilmer, dokumentärer, live-action-filmer och animationer; konstnärligt högkvalitativa filmer som både rör och berör.

Filmerna är utvalda för att passa den målsättning de är satta att illustrera – ge perspektiv, referenser och kontext  – men också för att de visar just målens samhörighet och ömsesidiga beroenden. 

Vi vågar lova att filmerna ger en oslagbar ingång och förståelse för de Globala målens betydenhet. Och film som inte bara rör utan också berör skapar engagemang – just vad Agenda 2030 kräver för att bli verklighet. Se trailer!"Tur & Retur" - Hållbarhet och de globala målen för de allra minsta
I hållbarhetspaketet ”Tur & Retur” låter vi barnen fundera kring människans roll i ett större sammanhang; det handlar både om natur och miljö och sociala frågor. Med filmens hjälp gör vi en tur – och retur – som ger perspektiv till verkligheten omkring oss. Fem filmer ingår i paketet som ger barnen en första introduktion till de globala målen för hållbar utveckling, och kommer med handledningsmaterial som underlättar diskussion och ger förslag på aktiviteter kopplade till filmerna och globala målen. Paketet riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år. Se trailer!

MER OM DE GLOBALA MÅLEN

www.globalamalen.se
www.regeringen.se

SAMMANSTÄLLNING MED TRAILERS

Om du vill dela informationen med dina kollegor:

Globala målen för GYMNASIET

MATERIAL SOM PDF

Globala målen för högstadiet:

Globala målen för gymnasiet:

Förskoleprojektet Tur & Retur, om hållbarhet (och en första introduktion till de globala målen)

SKAPANDE SKOLA:
DE GLOBALA MÅLEN

Skapande skola