Filmborgarmärket

Filmborgarmärket

FILMBORGARMÄRKET är en utmaning för lärare som vill arbeta med MIK och bättra på elevernas visuella läskunnighet.

Ta grundkursen om tio steg, som avslutas med FILMBORGARMÄRKET. En utbildning som ger elever (och lärare) färdigheter både inom film och medie- och informationskunnighet, men också ämnesöverskridande kunskaper, verktyg för analys och kritiskt tänkande.

Utmaningens första övningar kan antas från årskurs 2 i grundskolan. Däremot finns ingen övre åldersgräns, FILMBORGARMÄRKET är relevant oavsett ålder.

MATERIAL SOM PDF

FILMBORGARMÄRKET A5-folder