Filmare

Medlem i den ideella föreningen FilmCentrum

Rätt till medlemskap i Föreningen FilmCentrum äger yrkesverksamma inom filmområdet som stöder och vill arbeta för FilmCentrums målsättning. Övriga som vill främja föreningens målsättning kan erhålla ett stödmedlemskap.

Styrelsen består av: Karin Thorngren Benyamine, Khazar Fatemi, Kiljan Ardal, Maria Bolme, Martin Gemvik och Sara Sommerfeld.

Medlemskap i den idella föreningen FilmCentrum kostar 300 kr per år. Du ansöker om medlemskap här. Är du redan medlem kan du se över ditt medlemskap här.

Bolag som vill ansluta sig kan teckna gruppmedlemskap för upp till fem personer för 1.000 kr per år. Medlemskap tecknas per kalenderår. Kontakta Linda Lindgren för mer information.

Nyhet: FilmCentrum Sveriges filmar- och rättighetsförmedling ekonomisk förening

För filmarbetare med ekonomiska intressen i verksamheten – distribution och uppdragsförmedling – rekommenderas medlemskap i den ekonomiska föreningen FilmCentrum Sveriges filmar- och rättighetsförmedling. Det kostar 300 kr per år. Du ansöker om medlemskap här.

Bolag som vill ansluta sig kan teckna gruppmedlemskap för upp till fem personer för 1.000 kr per år. Medlemskap tecknas per kalenderår. Kontakta Linda Lindgren för mer information.

FilmCentrum tar varje termin in filmer från filmare och producenter för övervägande till distribution. En kort-, spel- eller dokumentärfilm kan bli distribuerad om den håller hög kvalitet, har ett aktuellt tema och kan fungera bra i pedagogiska sammanhang.

Styrelsen består av: Karin Thorngren Benyamine, Khazar Fatemi, Kiljan Ardal, Maria Bolme, Martin Gemvik och Sara Sommerfeld.

Frågor kring medlemskap?

Varmt välkommen att kontakta medlemsansvarig Linda Lindgren:

linda@filmcentrum.se / 073 682 75 02

FilmCentrum och GDPR

Vi respekterar din integritet.

Dataskyddsförordningen reglerar hur och vilka uppgifter som organisationer behandlar om enskilda individer.

Som medlemsförening behandlar vi uppgifter om kåren för att kunna administrera medlemsregistret och uppfylla samarbetet med medlemmarna. Vi sparar inga personuppgifter som inte är nödvändiga.

Namn, ålder, kön, profession och kontaktuppgifter är de grundläggande uppgifter vi samlar in vid ansökan om medlemskap. Att vi ber om information kring ålder och kön är relaterat till vår statistik. Statistik – men inte personuppgifter – är något vi rapporterar vidare till verksamhetens stödgivare, exempelvis Kulturrådet.

Information om försäljning, royaltyintäkter och uppdragsarvoden samlas som underlag för utbetalning. För att erhålla betalning behöver medlem också vid anmodan delge kontoinformation.

Ekonomiunderlag i form av bokföring, verifikationer och annat räkenskapsmaterial liksom övrigt underlag för deklarationer sparas i sju år efter det kalenderår som ett föreningens räkenskapsår löpt ut.

Ekonomiska resultat och exempel från verksamheten delas anonymiserat i exempelvis verksamhetsberättelser.

Inbetalning av medlemsavgift till respektive förening innebär att medlem samtycker till den personuppgiftsbehandling som beskrivs ovan.
En medlem har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter vi har insamlade kring denne. Däremot ger vi inte ut information om andra medlemmar.

Vi sparar medlemsdata upp till ett år efter avslutat medlemsår. Medlem som aktivt utträder ur föreningen kan dock kräva att få sina uppgifter, undantaget ekonomiunderlag, borttagna inom tre månader.

Läs gärna mer på www.datainspektionen.se