Filmare

FilmCentrum – en förening för filmarbetare

FilmCentrum är en förening för yrkesverksamma filmarbetare. Nu, som när allt började, värnar vi om publikens rätt till ett rikt filmutbud – och om upphovspersonernas rätt till sina verk.

Bli medlem

Du behöver inte vara medlem för att köpa film – men du som är filmarbetare* kan vara med i FilmCentrum.

Vi behöver dig som medlem, och vi hoppas att du ser värdet av vårt arbete och att vara med i vår förening. Förutom det direkta arbetet med distribution - att tillgängliggöra kvalitetsfilm och stimulera efterfrågan genom tematiska och pedagogiska projekt - arbetar vi också kulturpolitiskt för svenska filmarbetares rätt och möjlighet att leva av sina värv. Vi bevakar och värnar upphovspersoners rättigheter.

Non-theatricaldistributionen och den institutionella marknaden är viktig. Där finns en stor och växande publik som ofta glöms bort, trots att intresset för den här typen av visningsformer ökar. För svenska filmare är det angeläget att området bevakas och att arrangörer (skolor, universitet, företag, organisationer, filmklubbar etc) betalar skäligt, i förhållande till den stora publik som tar del av en film.

FilmCentrum tar varje termin in filmer från oberoende filmare och producenter för övervägande till distribution. En kort-, spel- eller dokumentärfilm kan bli distribuerad om den håller hög kvalitet, har ett aktuellt tema och kan fungera bra i pedagogiska sammanhang. Får du din film distribuerad krävs det att du är medlem i vår förening. Om du som medlem får din film distribuerad av FilmCentrum får du hälften eller mer av intäkterna utan kostnadsavdrag. Dessutom kan det skapas arbetstillfällen genom lanserings- och projektverksamhet runt filmdistributionen och annan kulturell verksamhet på området.

Som medlem får du även erbjudanden från våra samarbetspartners och en prenumeration på FILMARBETAREN som utkommer med fyra nummer årligen.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP HÄR!

SE ÖVER DITT MEDLEMSKAP HÄR!

Sök filmarbetare

Eftersom vi är en medlemsförening för filmarbetare så tycker vi att det är viktigt att synliggöra dem. I filmväljaren kan du söka efter personer och inne på en film kan du klicka dig vidare på filmarbetarna bakom produktionen. Svenska filmarbetare har egna sidor där du får en kort presentation och en filmografi med andra filmer hos FilmCentrum som personen medverkat till.

*Filmarbetare i centrumbildningen FilmCentrum

För att definiera filmarbetare tillämpar FilmCentrum i enlighet med Kulturrådet Arbetsförmedlingen Kulturs definition. I korthet innebär den att kulturaktörerna ska ha en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde.

Om aktören saknar formell utbildning ska den under de senaste tre åren huvudsakligen ha arbetat med sin konstform under sin yrkesverksamma tid samt ha verkat i etablerade sammanhang genom återkommande professionella engagemang.

FilmCentrum definierar i likhet med Kulturrådet även pedagoger inom filmområdena som kulturaktörer. Pedagoger ska utöver sin utbildning ha en högre konstnärlig utbildning.