Filmare

Medlem i FilmCentrum

Föreningen FilmCentrum är en ideell kulturförening för yrkesverksamma inom filmområdet och förfilmpublik. Nu, som när allt började, värnar vi om publikens rätt till ett rikt filmutbud – och om upphovspersonernas rätt till sina verk.

Rätt till medlemskap i Föreningen FilmCentrum äger yrkesverksamma inom filmområdet som stöder och vill arbeta för FilmCentrums målsättning. Övriga som vill främja föreningens målsättning kan erhålla ett stödmedlemskap.

Bli medlem!

Du behöver inte vara medlem för att köpa film – men du som är filmarbetare* kan vara med i FilmCentrum.

Vi behöver dig som medlem, och vi hoppas att du ser värdet av vårt arbete och att vara med i vår förening. Förutom det direkta arbetet med distribution - att tillgängliggöra kvalitetsfilm och stimulera efterfrågan genom tematiska och pedagogiska projekt - arbetar vi också kulturpolitiskt för svenska filmarbetares rätt och möjlighet att leva av sina värv. Vi bevakar och värnar upphovspersoners rättigheter.

Inte minst non-theatrical-distributionen och den institutionella marknaden är viktig. Där finns en stor och växande publik som ofta glöms bort, trots att intresset för den här typen av visningsformer ökar. För svenska filmare är det angeläget att området bevakas och att arrangörer (skolor, universitet, företag, organisationer, filmklubbar etc) betalar skäligt, i förhållande till den stora publik som tar del av en film.

FilmCentrum tar varje termin in filmer från filmare och producenter för övervägande till distribution. En kort-, spel- eller dokumentärfilm kan bli distribuerad om den håller hög kvalitet, har ett aktuellt tema och kan fungera bra i pedagogiska sammanhang. Får du din film distribuerad krävs det att du är medlem i vår förening. Om du som medlem får din film distribuerad av FilmCentrum får du hälften eller mer av intäkterna utan kostnadsavdrag. Dessutom kan det skapas arbetstillfällen genom lanserings- och projektverksamhet runt filmdistributionen och annan kulturell verksamhet på området.

Medlemskapet gäller årsvis!

ANSÖK OM MEDLEMSKAP HÄR!

SE ÖVER DITT MEDLEMSKAP HÄR!