Filmapoteket

Filmapoteket

Som inspiration till er som arbetar eller utbildar andra inom vård och omsorg har vi samman-
ställt en katalog med över 200 filmer för barn, unga och vuxna – både kortfilm, dokumentär-
och spelfilm. FilmApoteket, som katalogen heter, har därtill fått ett supplementet som innehåller
fler än 50 titlar.

I både baskatalogen och supplementet är filmerna indelade efter olika ämneskategorier.
I supplementet hittar du även nytillkomna kapitel. Alla filmer har åldersrekommendationer,
information om filmerna samt ämnesord som även är sökbara i register längst bak i katalogen.