CINEMA COMPASS

Filmborgarmärket

CINEMA COMPASS är en tvärvetenskaplig utmaning för klassrummet och skolbio.

Utmaningen syftar till att bredda elevernas perspektiv, ge dem kunskap om olika länder, regioner och samällsfrågor och samtidigt stimulera ett kritiskt tänkande.

REGLERNA ÄR ENKLA:

Samla länder. Ett land har besökts när besökaren uppehållit sig mer än 42 filmminuter i landet. (Baserat på att ingen mellanlandning kortare än 24 timmar räknas i verklig tid!)

Visum för fortsatt resa föutsätter samma kunskapskrav för varje land.
Eleven ska utifrån besöket kunna besvara:


• Var utspelar sig filmen? Kan du komma fram till exakt plats? Hur?
• Vilka länder angränsar? Framkommer det i filmen? Hur?
• Naturtillgångar? Vad framkommer i filmen?
• Populationens storlek? Levnadsvillkor? Vad framkommer i filmen?
• Etniska och religiösa grupperingar? Vad framkommer i filmen?
• Språk som talas i regionen? Vad framkommer i filmen?
• Ger filmen en nyansrik bild av platsen och befolkningen?

– Frågeställningarna kan besvaras skriftligt eller muntligt, implementeras i större skrivuppgifter och användas som utgångspunkt för fördjupning.

MATERIAL SOM PDF