FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Vecka 47 är MRF 2020

2020-09-28

MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter vänder sig till skolelever i alla åldrar. Varje filmvisning efterföljs av ett samtal. Med utgångspunkt i filmupplevelsen lyfter och diskuterar vi angelägna och aktuella frågor. Som samtalsledare engagerar vi filmare, journalister, forskare och samhällsdebattörer. Personer och organisationer med spetskompetens inom film och  media och/eller mänskliga rättigheter. Ingen filmupplevelse lämnas okommenterad.

MRF 2020 antar delvis ny form, men blir också mer tillgängligt och kanske ännu bättre. Som vanligt ges programmet vecka 47. Som ovanligt hålls festivalen helt eller delvis online. Förflyttningar till och från biografer är en ömmande punkt och vi vill inte riskera att deltagandet blir en fråga om mobilitet och geografisk placering. MRF har alltid arbetat för inkludering och de kostnadsfria visningarna ska inte hindras av kostsamma transporter.

Online-programmet tillgås gemensamt för klassen från skolan, eller individuellt för eleverna hemifrån. Men en digital festival betyder inte att vi ger upp om vår devis att ”ingen filmupplevelse  lämnas okommenterad”: online-programmet kompletteras av både webbinarium och lärarmaterial som förvaltar och vidareutvecklar filmens tematik.

Läs mer om MRF i din region på mrfilmfestival.se

Bokningen öppnar vecka 42!