Ansökningsdatum hos Konstnärsnämmnden 2021

2021-01-01

Internationellt utbyte och resebidrag   
Ansök: 4 nov - 28 jan 2021   
Beslut: mar 2021

Arbetsstipendium
Ansök: 31 feb - 31 mar 2021
Beslut: sep 2021

Internationellt utbyte och resebidrag   
Ansök: 29 jan - 29 apr 2021
Beslut: jun 2021

Internationellt utbyte och resebidrag   
Ansök: 30 apr - 2 sep 2021   
Beslut: nov 2021

Projektbidrag   
Ansök: 14 sep - 14 okt 2021   
Beslut: mar 2022

Internationellt utbyte och resebidrag   
Ansök: 3 sep - 9 nov 2021   
Beslut: dec 2021