Region Skåne krisstöd

2021-03-10

Covid-19 har påverkat hela samhället. Inte minst har många av det skånska kulturlivets aktörer drabbats hårt ekonomiskt av pandemins effekter. Region Skånes kulturnämnd lyser därför ut 9,5 miljoner kronor i extra regionalt krisstöd till egenföretagare och andra mindre organisationer inom det skånska kulturlivet.

Krisstödet riktas i första hand till alla de mindre aktörer, organisationer och egenföretagare som bär upp det skånska kulturlivet. Det handlar både om aktörer som har det konstnärliga skapandet som sin kärnverksamhet och om branschens alla stödfunktioner bakom och runtomkring scenen, utställningsrummet, filminspelningen eller andra kulturarrangemang. Deadline är 15 mars.

Läs mer hos Region Skåne.