Distansundervisning

2020-03-18

Skolan är mer än förvaring. De senaste veckorna har den dominerande frågan varit hur man ska lösa barnpassning åt föräldrar inom vården. Det kan låta som om skolans främsta uppgift är att tillse att föräldrarna kan sköta sina arbeten. Men givetvis är skolans främsta uppgift en annan. – Och givetvis är lärare och skolpersonal också samhällsbärande yrkesgrupper som vi inte klarar oss utan.

Distansundervisningen blir ett substitut som inte kan konkurrera med den lärarledda undervisningen i klassrummet, men som vi får hitta framkomligheten i, i tider då omständigheterna så kräver.

Film ger oss mycket; kan "fånga" elevernas uppmärksamhet och ge utgångspunkt för många olika hemuppgifter inom många olika ämnen. Vi får nu återkommande frågor om filmtips och material från lärare och kommuner runt om i landet och har därför samlat våra främsta rekommendationer här.

Distansundervisning i lågstadiet

Distansundervisning i mellanstadiet

Distansundervisning i högstadiet

Distansundervisning i gymnasiet

Mer information, rådgivning och bokning: 08 545 275 00 / distribution@filmcentrum.se