FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Distansundervisning

2020-03-18

Skolan är mer än förvaring. De senaste veckorna har den dominerande frågan varit hur man ska lösa barnpassning åt föräldrar inom vården. Det kan låta som om skolans främsta uppgift är att tillse att föräldrarna kan sköta sina arbeten. Men givetvis är skolans främsta uppgift en annan. – Och givetvis är lärare och skolpersonal också samhällsbärande yrkesgrupper som vi inte klarar oss utan.

Distansundervisningen blir ett substitut som inte kan konkurrera med den lärarledda undervisningen i klassrummet, men som vi får hitta framkomligheten i, i tider då omständigheterna så kräver.

Film ger oss mycket; kan "fånga" elevernas uppmärksamhet och ge utgångspunkt för många olika hemuppgifter inom många olika ämnen. Vi får nu återkommande frågor om filmtips och material från lärare och kommuner runt om i landet och har därför samlat våra främsta rekommendationer här.

Distansundervisning i lågstadiet

Distansundervisning i mellanstadiet

Distansundervisning i högstadiet

Distansundervisning i gymnasiet

Mer information, rådgivning och bokning: 08 545 275 00 / distribution@filmcentrum.se