FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Senast 31 mars

2020-03-05

Nu är det hög tid att söka Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom. Ansökan ska lämnas till Svenska Filminstitutet senast 31 mars.

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Stödet kan användas för verksamhet inom både skola, förskola och fritid, till satsningar som innebär:

– utveckling av filmpedagogisk verksamhet
– kompetensutveckling av personal
– insatser som främjar barn och ungdomars eget skapande
– filmvisning på biograf för barn och unga
– utforska filmarvet

Stöd beviljas för ett år i taget och upp till tre år för ett projekt...

Läs mer och ansök på Svenska Filminstitutets hemsida!

FilmCentrum förmedlar allt från enskilda filmer till filmskapare, filmpedagoger, skolbio, Skapande skola-verksamhet* och filmpedagogiska projekt kring exempelvis hållbarhetsfrågor och de globala målen.

*Det är fortfarande inte för sent att boka Skapande skola-projekt under våren!