FilmCentrum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande coronaviruset och sjukdomen covid-19. Verksamheten håller öppet, med vissa begränsningar.

Uppsökande verksamhet, seminarium och konferenser utgår vårterminen 2020.

Distribution och filmbokning är öppen som vanligt.

Skapande skola-verksamheten fortlöper i den omfattning öppethållande skolor och förskolor efterfrågar. Likaså workshops och filmpedagogisk verksamhet på fritids. Riktlinjer kan komma att förändras, varvid verksamhet omedelbart pauseras.

För filmare som besöker skolor under uppdrag i FilmCentrums regi gäller strikt försiktighet. Vi vill att du avbokar uppdrag vid förkylningssymptom som snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller även om symtomen är lindriga. Vi vill också att du har minst tre symtomfria dagar innan du återgår till verksamheten.

Samma riktlinjer gäller samtliga medarbetare och vi uppmanar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till distansarbete när så möjligt.

Storseger för FilmCentrums nyförvärv BINTI

2020-02-27

Binti vinner European Children Film Associations pris 2020 för Bästa europeiska barnfilm:

The ECFA Award for Best European Children’s Film went to Binti directed by Frederike Migom (Belgium). Collecting the award, director Frederike Migom thanked the audience: ‘When parents come to tell you that their children suddenly asked at dinner “why people need papers to be allowed to live “, then you know that you have achieved an important goal with your film.’ Producer Katleen Goossens (Bulletproof Cupid) addressed film professionals and policymakers: ‘It is extremely important that we continue to make films with a positive message, even if the topic is sensitive, and I call on all partners and financiers to continue to support such films, as they are absolutely indispensable in the world that we live in today.’

Läs mer om Binti i FilmCentrums katalog.

Läs mer om ECFA: www.ecfaweb.org