Avslutningskonferens för Storytelling Without Borders

2018-12-01

Tisdagen den 6:e november hölls avslutningskonferens för projektet Storytelling Without Borders på Klarabiografen i Stockholm. Arrangörer var de svenska organisationer som deltagit i projektet, föreningarna FilmCentrum, Historieberättarna och Råfilm.

 

Projektet har under två års tid arbetat för att ge barn och unga vuxna nyanlända chans att göra sina röster hörda genom filmanimation och kreativt skapande. Under konferensen visades flera av filmerna följt av panelsamtal med unga deltagare i projektet och representanter från bl a Rädda Barnen och andra HR-organisationer.

 

Storytelling Without Borders är ett projekt som kommit till stånd med stöd av Kreativa Europa och ett samarbete mellan organisationer i Sverige, Danmark och Sverige.

 

Läs mer på: www.storytellingwithoutborders.com