Tips: Stöd till filmpedagogiska projekt

2018-02-15

Närmaste ansökningsdatum för stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga är sista mars. Stödet är för många ett sätt att komma igång med skolbio, kurser i eget skapande på kulturskolan eller fritidsgården. Film i förskolan är ett spännande sätt att skapa medvetenhet redan från tidig ålder kring rörliga bilder och ett språk som barnen kan använda för att berätta hur de ser på världen. Det universella filmspråket är också en rolig utgångspunkt för olika integrationsprojekt. 

Tack vare det ökande söktrycket har anslaget stadigt vuxit de senaste åren, i år är det 3,3 miljoner som ska fördelas. Det andra söktillfället är i oktober. 
Kontakta din regionala filmverksamhet, eller Annika Gillegård på Svenka Filminstitutet, 08-665 12 06 för att få tips och råd!

Läs mer på Svenska Filminstitutet

Läs mer om Minibio

Läs mer om Skolbio

Läs mer om filmarbete kring Globala målen