Prisad filmkultur

2017-03-21

FilmCentrum mottagare av BUFFs och Sydsvenskans stora pris!

Juryns motivering:

Buffs och Sydsvenskans pris 2017 går till FilmCentrum Riks för deras omfattande och oförtrutna filmpedagogiska verksamhet. Genom FilmCentrums distribution görs ett stort utbud av spelfilm, dokumentärfilm och kortfilm tillgänglig för skolor och förskolor runt om i landet, men även för föreningar, bibliotek och filmklubbar. Via FilmCentrums pedagoger och filmpaket sätts filmerna i ett sammanhang och filmupplevelsen blir ett värdefullt led i att förstå sig själv och sin omvärld. Utan FilmCentrum hade filmpedagogiken i Sverige varit avsevärt fattigare.

Läs mer här >>