MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter

2016-10-07

MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter vänder sig till skolelever i alla åldrar. Varje filmvisning efterföljs av ett samtal. Med utgångspunkt i filmupplevelsen lyfter och diskuterar vi angelägna och aktuella frågor. Som samtalsledare engagerar vi filmare, journalister, forskare och samhällsdebattörer. Personer och organisationer med spetskompetens inom film och media och/eller mänskliga rättigheter. Ingen filmupplevelse lämnas okommenterad.


On line-bokningen har öppnat!
MRF:s program är gratis för besökande skolor och blir snabbt fullbokat, så läs mer och boka plats snarast för att försäkra er om att delta.

Läs mer och boka på: www.mrfilmfestival.se

Varmt välkommen!